Stocarea rapoartelor

Durata de stocare maximă implicită a rapoartelor este de 30 de zile. Apoi rapoartele se vor şterge. Aveţi posibilitatea să revocaţi restricţia de timp sau să modificaţi durata maximă de stocare a rapoartelor.

În plus, mai aveţi posibilitatea să definiţi dimensiunea maximă a fişierelor raport. În mod implicit, dimensiunea maximă este 1.024 MO. Când se atinge dimensiunea maximă, conţinutul fişierului este înlocuit cu înregistrări noi. Aveţi posibilitatea să revocaţi orice limite impuse pentru dimensiunea raportului sau să introduceţi altă valoare.

Pentru a modifica durata maximă de stocare a rapoartelor:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Setări avansate, selectaţi sub-secţiunea Rapoarte şi zone de stocare.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Stocarea rapoartelor, bifaţi caseta Internet Security mark fs Stocarea rapoartelorStocare rapoarte nu mai mult de şi specificaţi perioada maximă de stocare a rapoartelor.

Pentru a configura dimensiunea maximă a fişierelor raport, efectuaţi paşii următori:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Setări avansate, selectaţi sub-secţiunea Rapoarte şi zone de stocare.
  3. În secţiunea Stocarea rapoartelor din partea dreaptă a ferestrei, bifaţi caseta Internet Security mark fs Stocarea rapoartelorDimensiune maximă fişier şi specificaţi dimensiunea maximă a fişierelor raport.
Internet Security arr Stocarea rapoartelorSus

Stocarea rapoartelor