Crearea planificării de pornire a scanării

Aveţi posibilitatea să creaţi o planificare pentru a începe activităţile de scanare de viruşi în mod automat: specificaţi frecvenţa de executare a acţiunii, ora de pornire (dacă este necesar) şi setările avansate.

Dacă, indiferent de motiv, nu se poate porni o activitate (de exemplu, computerul nu era pornit în momentul respectiv), aveţi posibilitatea să configuraţi pornirea automată, cât mai curând posibil, a activităţii omise. Aveţi posibilitatea să puneţi scanarea în pauză în mod automat când screensaver-ul este inactiv sau computerul este deblocat Această funcţionalitate amână lansarea până când utilizatorul termină lucrul pe computer. Scanarea nu va consuma resursele sistemului în timpul lucrului.

Modul Scanare în inactivitate special vă permite să porniţi scanarea memorie de sistem, a partiţiei de sistem şi a obiectelor de pornire, menţinând computer inactiv.

Pentru a modifica o planificare pentru activităţile de scanare:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, selectaţi activitatea dorită în secţiunea Scanare (Scanare completă, Scanare zone critice, Scanare particularizată sau Scanare de vulnerabilităţi).
 3. În secţiunea Mod executare, faceţi clic pe butonul Setări pentru activitatea selectată.
 4. În fereastra deschisă, în fila Mod executare, selectaţi modul de pornire dorit în secţiunea Planificare.

Pentru a activa lansarea automată a activităţii omise:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, selectaţi activitatea dorită în secţiunea Scanare (Scanare completă, Scanare zone critice, Scanare particularizată sau Scanare de vulnerabilităţi).
 3. În secţiunea Mod executare, faceţi clic pe butonul Setări pentru activitatea selectată.
 4. În fereastra care se deschide, în fila Mod executare, în secţiunea Planificare, bifaţi caseta Internet Security mark fs Crearea planificării de pornire a scanării Executare activităţi omise.

Pentru a lansa scanări numai atunci când nu se utilizează computerul:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, selectaţi activitatea dorită în secţiunea Scanare (Scanare completă, Scanare zone critice, Scanare particularizată sau Scanare de vulnerabilităţi).
 3. În secţiunea Mod executare, faceţi clic pe butonul Setări pentru activitatea selectată.
 4. În fereastra care se deschide, în fila Mod executare, în secţiunea Planificare, bifaţi caseta Internet Security mark fs Crearea planificării de pornire a scanării Punere în pauză scanare planificată când screensaver-ul este inactiv şi computerul este deblocat.
Internet Security arr Crearea planificării de pornire a scanăriiSus

Crearea planificării de pornire a scanării