Crearea unei comenzi rapide de activitate

Aplicaţia oferă opţiunea creării de comenzi rapide pentru o pornire rapidă a activităţilor de scanare completă şi a activităţilor de scanare rapidă. Aceasta poate porni scanarea necesară, fără deschiderea ferestrei principale a aplicaţiei sau a meniului contextual.

Pentru a crea o comandă de pornire a scanării:

  1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
  2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Scanare, selectaţi Setări generale.
  3. În partea dreaptă a ferestrei, în secţiunea Executare rapidă activităţi de scanare, faceţi clic pe butonul Creare comandă rapidă alăturat activităţii dorite (Scanare zone critice, Scanare completă sau Scanare de vulnerabilităţi).
  4. Specificaţi calea pentru salvarea unei comenzi rapide şi a numelui acesteia în fereastra care se deschide. În mod implicit, comanda rapidă este creată cu numele unei activităţi în directorul Computerul meu al utilizatorului computerului curent.
Internet Security arr Crearea unei comenzi rapide de activitateSus

Crearea unei comenzi rapide de activitate