Crearea unei liste de obiecte de scanat

Fiecare activitate de scanare de viruşi are propria sa listă implicită de obiecte. Aceste obiecte pot include elemente din sistemul de fişiere al computerului, cum ar fi unităţi logice şi baze de date de e-mail, sau alte tipuri de obiecte, cum ar fi unităţi de reţea. Puteţi edita această listă.

Dacă domeniul de scanare este gol sau nu conţine obiecte selectate, activitatea de scanare nu se poate porni.

Pentru crearea unei liste de obiecte pentru o activitate de scanare a obiectelor:

 1. Deschideţi fereastra principală a aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, selectaţi secţiunea Scanare.
 3. În partea dreaptă a ferestrei, faceţi clic pe legătura de selectare pentru a deschide lista obiectelor de scanat.
 4. În fereastra afişată Scanare particularizată, faceţi clic pe legătura Adăugare pentru a deschide dialogul de adăugare a obiectelor.
 5. În fereastra deschisă Selectare obiect de scanat, selectaţi obiectul dorit şi faceţi clic pe butonul Adăugare. Faceţi clic pe butonul OK, după ce aţi adăugat toate obiectele necesare. Pentru a exclude oricare dintre obiectele din lista de obiecte de scanat, debifaţi casetele din dreptul acestora.

  De asemenea, aveţi posibilitatea să glisaţi fişiere pentru scanare direct într-o zonă marcată aflată în secţiunea Scanare.

Pentru a crea o listă de obiecte pentru o activitate de scanare rapidă sau completă:

 1. Deschideţi fereastra de setări ale aplicaţiei.
 2. În partea stângă a ferestrei, în secţiunea Scanare, selectaţi activitatea Scanare completă sau Scanare zone critice.
 3. În secţiunea Domeniu de scanare, faceţi clic pe butonul Setări pentru activitatea selectată.
 4. În fereastra <Nume activitate de scanare>: domeniu de scanare care se deschide, creaţi lista utilizând linkurile Adăugare, Configurare şi Ştergere. Pentru a exclude oricare dintre obiectele din lista de obiecte de scanat, debifaţi casetele din dreptul acestora.

  Obiectele care apar în listă în mod implicit nu se pot edita sau şterge.

Internet Security arr Crearea unei liste de obiecte de scanatSus

Crearea unei liste de obiecte de scanat