Punerea în pauză şi reluarea protecţiei

Punerea în pauză a protecţiei înseamnă dezactivarea temporară a tuturor componentelor protecţiei pentru o anumită perioadă de timp.

Ca rezultat al dezactivării temporare a protecţiei, toate componentele protecţiei vor fi puse în pauză.

Următoarele semne indică acest lucru:

În acest caz, protecţia se discută în contextul componentelor protecţiei. Dezactivarea sau punerea în pauză a componentelor protecţiei nu are impact asupra performanţei activităţilor de scanare de viruşi şi a actualizărilor aplicaţiei Kaspersky Internet Security.

Dacă s-au stabilit conexiuni de reţea noi în momentul în care s-a pus în pauză protecţia, este afişată o notificare privind întreruperea conexiunilor respective.

Atunci când lucraţi pe un computer pe care se execută Microsoft Windows Vista sau Microsoft Windows 7, aveţi posibilitatea să puneţi în pauză protecţia utilizând Kaspersky Gadget. Pentru aceasta, Kaspersky Gadget trebuie configurat astfel încât opţiunea de deschidere a ferestrei pentru rapoarte să fie atribuită unui din butoanele sale.

Pentru a pune în pauză protecţia computerului:

  1. Deschideţi fereastra Pauză protecţie cu ajutorul uneia din următoarele metode:
  2. Din fereastra Pauză protecţie, selectaţi intervalul de timp după care trebuie reluată protecţia:
    • Punerea în pauză pentru un interval de timp specificat – protecţia va fi activată după intervalul de timp specificat în câmpul de mai jos.
    • Punerea în pauză până la repornire – protecţia va fi aplicată după repornirea aplicaţiei sau a sistemului de operare (cu condiţia ca lansarea automată a aplicaţiei să fie configurată).
    • Pauză – protecţia va fi activată numai când decideţi să o reluaţi (citiţi în continuare).

Pentru reluarea protecţiei computerului,

selectaţi Reluare protecţie din meniul contextual al pictogramei pentru aplicaţie;

Puteţi utiliza această metodă pentru a relua protecţia computerului când opţiunea Pauză a fost selectată sau când aţi selectat Pauză pe durata specificată sau Pauză până la repornire.

Internet Security arr Punerea în pauză şi reluarea protecţieiSus

Punerea în pauză şi reluarea protecţiei