Testarea protecţiei pentru trafic HTTP

Pentru a verifica dacă viruşii se detectează cu succes într-un flux de date transferate prin protocolul HTTP:

încercaţi să descărcaţi acest „virus” de testare de pe site-ul Web oficial al organizaţiei EICAR la http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm.

Atunci când computerul încearcă să descarce „virusul” de testare, Kaspersky Internet Security detectează obiectul, îl identifică ca fiind un obiect infectat care nu se poate dezinfecta şi efectuează acţiunea specificată în setările pentru trafic HTTP pentru obiectele cu această stare. În mod implicit, atunci când încercaţi să descărcaţi „virusul” de testare, conexiunea cu site-ul Web se încheie şi browserul afişează un mesaj indicând că obiectul este infectat cu virusul EICAR-Test-File.

Internet Security arr Testarea protecţiei pentru trafic HTTPSus

Testarea protecţiei pentru trafic HTTP