Testarea protecţiei pentru trafic SMTP

Pentru a detecta viruşii din fluxurile de date transferate prin protocolul SMTP, trebuie să utilizaţi un sistem de e-mail care foloseşte acest protocol pentru transferarea datelor.

Vă recomandăm să verificaţi detectarea viruşilor în părţi diferite ale mesajelor de e-mail trimise: în corpul mesajului şi în ataşări. Utilizaţi fişierul „virusului” de testare EICAR pentru testare.

Pentru a testa detectarea viruşilor din fluxul de date transferat prin SMTP, efectuaţi următorii paşi:

  1. Creaţi un mesaj cu formatul Text simplu utilizând un client de e-mail instalat pe computer.

    Un mesaj care conţine un virus de testare nu se scanează dacă este creat în format RTF sau HTML!

  2. În funcţie de partea mesajului în care aplicaţia trebuie să detecteze un virus, efectuaţi următorii paşi:
    • pentru a verifica detectarea viruşilor în corpul mesajului, adăugaţi textul standard sau modificat al „virusului” de testare EICAR la începutul mesajului;
    • pentru a verifica detectarea în ataşări, ataşaţi la mesaj un fişier conţinând „virusul” de testare EICAR.
  3. Trimiteţi mesajul administratorului.

Aplicaţia detectează obiectul, îl identifică drept infectat şi blochează mesajul.

Internet Security arr Testarea protecţiei pentru trafic SMTPSus

Testarea protecţiei pentru trafic SMTP