Kötü amaçlı nesne tespit edildi

Dosya Anti-Virüs, Posta Anti-Virüs veya bir virüs taraması kötü amaçlı bir kod tespit ettiğinde ekranda bir bildirim açılır.

Bildirim aşağıdaki bilgileri sağlar:

 • Tehdidin açıklaması
 • Kötü amaçlı nesnelerin Kaspersky Lab Virüs Ansiklopedisinde listelendiği şekliyle türü ve adı.

  Kötü amaçlı nesnenin adının yanında Internet Security info pict Kötü amaçlı nesne tespit edildi simgesi görüntülenir. Nesne hakkında bilgilerin olduğu pencereyi açmak için tıklatın. Bu penceredeki www.securelist.com/en/ bağlantısı Virüs Ansiklopedisi web sitesine giderek nesnenin oluşturduğu tehdit hakkında daha ayrıntılı bilgi almanızı sağlar.

 • Kötü amaçlı nesnenin dosya adı ve yolu.

Nesne için aşağıdaki müdahalelerden birini seçmeniz istenir:

 • Temizle – kötü amaçlı nesne temizlenmeye çalışılır. Tehdit zaten biliniyorsa ve uygulama nesneyi temizlemeyi deneyebiliyorsa bu seçenek sunulur.

  İşlemden önce, nesnenin geri yüklenmesinin gerekmesi veya nasıl bulaştığının açıklığa kavuşturulması olasılığına karşı nesnenin yedek kopyası oluşturulur.

 • Karantina – nesneyi bilgisayarınıza artık tehdit oluşturmayacağı Karantina klasörüne taşır. Tehdit bilinmiyorsa ve mevcut temizleme yöntemlerinin hiçbiri nesneye uygulanamıyorsa bu seçenek sunulur.

  Karantina klasörünün daha sonraki taramalarıyla nesnenin durumu değişebilir. Örneğin nesne virüslü olarak tanımlanabilir ve güncellenmiş veritabanı kullanılarak işlenebilir. Aksi durumda nesneye virüslü değil durumu atanabilir ve ardından geri yüklenebilir.

  Karantina dosyasına elle taşıdığınız bir dosyanın bir sonraki taramada virüslü olmadığı anlaşılırsa, yalnızca dosya Karantinaya taşındıktan üç gün veya daha sonra taranmışsa, durumu Tamam olarak değişir.

 • Sil – nesne silinir. Silmeden önce, nesnenin yedek kopyası oluşturulur, böylece daha sonra geri yüklenebilir veya bulaşma yolu izlenebilir.
 • Atla / Engelle – nesneye erişim engellenir ancak ona ilişkin herhangi bir eylem gerçekleştirilmez; yalnızca bilgileri bir rapora kaydedilir.

  Daha sonra rapor penceresinde atlanmış kötü amaçlı nesnelere geri dönebilirsiniz. Ancak, e-posta iletilerinde tespit edilen nesnelerin işlenmesini erteleyemezsiniz.

Koruma bileşeninin geçerli oturumunda veya görev işlemi sırasında tespit edilen, aynı durumdaki tüm nesnelere seçilen eylemin uygulanması için Tüm nesnelere uygula kutusunu işaretleyin. Geçerli oturum, bileşenin başlatılmasından devre dışı bırakılana veya uygulama yeniden başlatılana kadar veya bir virüs taramasının başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süredir.

Internet Security arr Kötü amaçlı nesne tespit edildiSayfanın başına git

Kötü amaçlı nesne tespit edildi