Trafikte tehlikeli nesne tespit edildi

Web Anti-Virüs trafikte kötü amaçlı bir nesne tespit ettiğinde ekranda özel bir bildirim belirecektir.

Bildirim aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Tehdidin veya uygulama tarafından uygulanan eylemlerin açıklaması.
  • Eylemi gerçekleştiren uygulamanın adı.
  • Kötü amaçlı nesnelerin Kaspersky Lab Virüs Ansiklopedisinde listelendiği şekliyle türü ve adı.

    Kötü amaçlı nesnenin adının yanında Internet Security info pict Trafikte tehlikeli nesne tespit edildi simgesi görüntülenir. Nesne hakkında bilgilerin olduğu pencereyi açmak için tıklatın. Bu penceredeki www.securelist.com/en/ bağlantısı Virüs Ansiklopedisi web sitesine giderek nesnenin oluşturduğu tehdit hakkında daha ayrıntılı bilgi almanızı sağlar.

  • Nesne konumu (URL).

Nesne için aşağıdaki müdahalelerden birini seçmeniz istenir:

  • İzin ver – nesneyi karşıdan yüklemeye devam eder.
  • Engelle – nesnenin web kaynağından karşıdan yüklenmesini engeller.

Koruma bileşeninin geçerli oturumunda veya görev işlemi sırasında tespit edilen, aynı durumdaki tüm nesnelere seçilen eylemin uygulanması için Tüm nesnelere uygula kutusunu işaretleyin. Geçerli oturum, bileşenin başlatılmasından devre dışı bırakılana veya uygulama yeniden başlatılana kadar veya bir virüs taramasının başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süredir.

Internet Security arr Trafikte tehlikeli nesne tespit edildiSayfanın başına git

Trafikte tehlikeli nesne tespit edildi