Uygulamayla komut satırından çalışma

Uygulamayla komut satırını kullanarak çalışabilirsiniz. Bu özellik aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz için sağlanmıştır:

  • Uygulamayı etkinleştirme
  • Uygulamayı başlatma ve durdurma
  • Uygulama bileşenlerini başlatma ve durdurma
  • Görevleri başlatma ve durdurma
  • Bileşenlerin ve bunların görev ve istatistiklerinin mevcut durumu hakkında bilgiler elde etme
  • Virüs taramalarını başlatma ve durdurma
  • Seçili nesneleri tarama
  • Veritabanlarını ve yazılım modüllerini güncelleme, güncellemeleri geri alma
  • Güvenlik ayarlarını içe ve dışa aktarma
  • Genel ve tekil komutlarda komut satırı söz dizimini kullanarak yardım dosyalarını açma.

Komut isteği söz dizimi:

avp.com <komut> [seçenekler]

Uygulamaya uygulama kurulum dosyasından komut uyarısıyla veya avp.com’a tam yolunu belirterek erişmelisiniz.

Uygulama ve bileşenlerini denetlemek için kullanılan komutlar listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BAŞLAT

Bir bileşeni veya görevi başlatır

DURDUR

Bir bileşeni veya görevi durdurur. Bu komut yalnızca Kaspersky Internet Security arayüzü aracılığıyla parola girilirse yürütülebilir.

DURUM

Mevcut bileşenin veya görevin geçerli durumunu ekranda görüntüler.

İSTATİSTİK

Bir bileşenin veya görevin istatistiklerini ekranda görüntüler.

YARDIM

Komutlar listesini ve komut söz dizimi bilgilerini görüntüler.

TARA

Nesneleri virüslere karşı tarar.

GÜNCELLE

Uygulamanın güncellemesini başlatır.

GERİ AL

Yapılan son uygulama güncellemesine geri döner * Bu komut yalnızca Kaspersky Internet Security arayüzü aracılığıyla parola girilirse yürütülebilir.

ÇIKIŞ

Uygulamayı kapatır. Bu komut yalnızca Kaspersky Anti-Virüs arabirimi aracılığıyla atanan parola girilmişse çalıştırılabilir.

İÇE AKTAR

Uygulama koruma ayarlarını içe aktarır. Bu komut yalnızca Kaspersky Internet Security arayüzü aracılığıyla parola girilirse yürütülebilir.

DIŞA AKTAR

Uygulama koruma ayarlarını dışa aktarır.

Her bir komut kendi özel ayar dizilerini gerektirir.

Bu bölümde:

Uygulamayı etkinleştirme

Uygulamayı başlatma

Uygulamayı durdurma

Uygulama bileşenlerini ve görevlerini yönetme

Virüs taraması

Uygulamayı güncelleme

Son güncellemeyi geri alma

Koruma ayarlarını dışa aktarma

Koruma ayarlarını içe aktarma

İzleme dosyası oluşturma

Yardımı görüntüleme

Komut satırının geri dönme kodları

Internet Security arr Uygulamayla komut satırından çalışmaSayfanın başına git

Uygulamayla komut satırından çalışma