Uygulama bileşenlerini ve görevlerini yönetme

Komut söz dizimi:

avp.com <komut> <profil|görev_adı> [/R[A]:<rapor_dosyası>]

avp.com DURDUR <profil|görev_adı> /parola=<parolanız> [/R[A]:<rapor_dosyası>]

Komutların ve ayarların açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

<komut>

Kaspersky Internet Security bileşenlerini ve görevlerini komut isteminden şu komutlarla yönetebilirsiniz:

BAŞLAT – Bir koruma bileşenini veya görevini başlatır.

DURDUR – Bir koruma bileşenin veya görevini durdurur.

DURUM – Bir koruma bileşeninin veya görevinin mevcut durumunu gösterir.

İSTATİSTİK – Bir koruma bileşeni veya görevi için çıkış istatistikleri.

DURDUR komutunun parolasız kabul edilmeyeceğine dikkat edin.

<profil|görev_adı>

Kaspersky Internet Security’nin herhangi bir koruma bileşenini, bileşen modülünü, isteğe bağlı tarama veya güncelleme görevini <profil> ayarı değeri olarak belirtebilirsiniz (uygulama tarafından kullanılan standart değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir).

<görev_adı ayarı için herhangi bir isteğe bağlı tarama veya güncelleme görevini belirtebilirsiniz.

<parolanız>

Arabirimde belirtilen uygulama parolası.

/R[A]:<rapor_dosyası>

/R:<rapor_dosyası> – Rapora yalnızca önemli olayları kaydet.

/RA:<rapor_dosyası> – Rapora tüm olayları kaydet.

Dosya için mutlak veya bağlı bir yol kullanabilirsiniz. Bu ayar tanımlanmamışsa, tarama sonuçları ekranda görüntülenir ve tüm olaylar gösterilir.

<profil> ayarında aşağıdaki tabloda verilen değerlerden birini belirtebilirsiniz.

RTP

Tüm koruma bileşenleri.

avp.com START RTP komutu, koruma tamamen devre dışı bırakılmışsa tüm koruma bileşenlerini çalıştırır.

Bileşen komut isteminden STOP komutu kullanılarak devreden çıkarılmışsa, avp.com START RTP komutuyla başlatılmaz. Başlatabilmek için, avp.com START <profil> komutunu, <profil> alanına spesifik koruma bileşeninin adını girerek yürütmeniz gerekir. Örneğin, avp.com START FM.

FW

Güvenlik Duvarı.

HIPS

Uygulama Denetimi.

pdm

Proaktif Savunma.

FM

Dosya Anti-Virüs.

EM

Posta Anti-Virüs

WM

Web Anti-Virüs.

Web Anti-Virüs alt bileşenlerinin değerleri:

httpscan (HTTP) – HTTP trafiğini tara

sc – komut dosyalarını tara.

IM

IM Anti-Virüs.

AB

Reklam Başlığı Engelleyici

AS

Anti-Spam.

PC

Ebeveyn Denetimi.

AP

Anti-Phishing

ids

Ağ Saldırısı Engelleyici

Güncelleyici

Güncelle.

Geri Al

Son güncellemeyi geri alma.

Bilgisayarımı_Tara

Tara.

Nesneleri_Tara

Özel Tarama.

Karantinayı_Tara

Karantina tarama.

Başlatmada_Tara (BAŞLATMA)

Başlangıç Nesnelerini Tarama.

Zayıf_Noktaları_Tara (GÜVENLİK)

Zayıf Noktaları Tarama.

Komut isteminden başlatılan bileşenler ve görevler uygulama arabiriminde yapılandırılan ayarlarla çalışır.

Örnekler:

Dosya Anti-Virüsü devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu girin:

avp.com START FM

Bilgisayarı durdurmak için aşağıdaki komutu girin:

avp.com STOP Scan_My_Computer /password=<parolanız>

Internet Security arr Uygulama bileşenlerini ve görevlerini yönetmeSayfanın başına git

Uygulama bileşenlerini ve görevlerini yönetme