Virüs taraması

Komut isteminden belirli bir bölgede virüs taraması başlatma ve kötü amaçlı nesneleri işleme genel olarak şöyle görünür:

avp.com SCAN [<taranan nesne>] [<eylem>] [<dosya türleri>] [<dışlamalar>] [<yapılandırma dosyası>] [<rapor ayarları>] [<gelişmiş ayarlar>]

Nesneleri taramak için, uygulamada oluşturulan görevleri, ihtiyaç duyduğunuz görevi komut satırından başlatarak da kullanabilirsiniz. Görev, Kaspersky Internet Security arabiriminde belirtilen ayarlarla yürütülür.

Parametrelerin açıklaması aşağıdaki tabloda verilmektedir.

<taranacak nesne> – bu parametre kötü amaçlı koda karşı taranan nesnelerin listesini verir.

Bu parametre verilen listeden birden fazla boşlukla ayrılmış değerler içerebilir.

<dosyalar>

Taranacak dosyaların ve klasörlerin yollarının listesi.

Dosya için mutlak veya bağlı bir yol girebilirsiniz. Listedeki öğeler bir boşlukla ayrılır.

Değerlendirmeler:

  • Nesne adında bir boşluk varsa, nesne adı tırnak içinde olmalıdır.
  • Belirli bir klasör belirtiliyorsa, bu klasördeki tüm dosyalar taranır.

/MEMORY

RAM nesneleri.

/STARTUP

Başlatma nesneleri.

/MAIL

Posta kutuları.

/REMDRIVES

Tüm çıkarılabilir ortam dosyaları.

/FIXDRIVES

Tüm dahili sürücüler.

/NETDRIVES

Tüm ağ sürücüleri.

/QUARANTINE

Karantinadaki nesneler.

/ALL

Tam bilgisayar taraması.

/@:<filelist.lst>

Taranacak nesnelerin ve katalogların bir listesini içeren bir dosyanın yolu. Listeyi içeren dosya için mutlak veya bağlı bir yol girebilirsiniz. Yol, bir boşluk içerse bile tırmak işareti içine alınmamalıdır.

Nesnelerin listesi olan dosya metin biçiminde olmalıdır. Her tarama nesnesi ayrı bir satırda sıralanmalıdır.

Dosyadaki taranacak nesnelerin mutlak yollarını belirtmeniz önerilir. Bağlı bir yol belirtirken, taranacak nesnelerinin listesinin olduğu dosyaya değil, bir uygulamanın yürütülebilir dosyasına bağlı yolu belirtirsiniz.

<eylem> – Bu parametre, tarama sırasında algılanan kötü amaçlı yazılıma karşı hangi eylemin yapılacağını belirler. Bu parametre tanımlanmamışsa, varsayılan eylem /i8. değerli eylemdir.

Otomatik modda çalışıyorsanız, Kaspersky Internet Security tehlikeli nesneler algılandığında, otomatik olarak Kaspersky Lab’ın uzmanları tarafından önerilen eylemi uygular. <eylem> parametresinin değerine denk düşen bir eylem yok sayılır.

/i0

Nesne üzerinde işlem yapma, rapora hakkındaki bilgileri kaydet.

/i1

Virüslü nesneleri temizle ve temizleme başarısız olursa sil.

/i2

Virüslü nesneleri temizle, temizleme başarısız olursa atla; bileşik nesnelerdeki virüslü nesneleri silme; yürütülebilir başlıklı virüslü bileşik nesneleri (sfx arşivleri) sil.

/i3

Virüslü nesneleri temizle, temizleme başarısız olursa atla; virüslü gömülü dosyaları temizlenemeyen tüm bileşik nesneleri tümüyle sil.

/i4

Virüslü nesneleri sil. Virüslü bölümler silinemiyorsa, tüm bileşik nesneleri tamamen sil.

/i8

Virüslü bir nesne tespit edildiği takdirde, eylemi kullanıcıya sor.

/i9

Taramanın sonunda kullanıcıdan eylem belirtmesini iste.

<dosya türleri>– Bu parametre bir anti-virüs taramasına konu olacak dosya türlerini tanımlar. Varsayılan olarak, bu parametre tanımlanmamışsa, yalnızca içeriğe göre virüs taranır.

/fe

Virüsün bulaşabileceği dosyaları yalnızca uzantısına göre tara.

/fi

Virüsün bulaşabileceği dosyaları yalnızca içeriğine göre tara

/fa

Tüm dosyaları tara.

<dışlamalar> – bu parametre tarama dışında bırakılan nesneleri tanımlar.

Bu parametre verilen listeden birden fazla boşlukla ayrılmış değerler içerebilir.

-e:a

Arşivleri tarama.

-e:b

E-posta veritabanlarını tarama.

-e:m

Düz metin e-posta mesajlarını tarama.

-e:<dosya maskesi>

Maskeyle eşleşen nesneleri tarama.

-e:<saniye>

<saniye> parametresinde belirtilenden daha uzun süre taranan nesneleri atla.

-es:<boyut>

<boyut> ayarında belirtilen değeri aşan boyuttaki (MB) nesneleri atla.

Bu ayar yalnızca (arşivler gibi) bileşik dosyalar için kullanılabilir.

<yapılandırma dosyası> – Taramanın uygulama ayarlarını içeren yapılandırma dosyasının yolunu tanımlar.

Yapılandırma dosyası metin biçimindedir ve virüs taraması için komut satırı parametrelerini içerir.

Dosya için mutlak veya bağlı bir yol girebilirsiniz. Bu parametre tanımlanmamışsa, uygulama arabiriminde atanan değerler kullanılır.

/C:<dosya_adı>

Ayarların <dosya_adı> yapılandırma dosyasında belirtilen değerlerini kullan.

<rapor ayarları> – Bu parametre tarama sonuçları raporunun biçimini belirler.

Dosya için mutlak veya bağlı bir yol kullanabilirsiniz. Bu ayar tanımlanmamışsa, tarama sonuçları ekranda görüntülenir ve tüm olaylar gösterilir.

/R:<rapor_dosyası>

Bu dosyaya yalnızca önemli eylemleri kaydet.

/RA:<rapor_dosyası>

Bu dosyaya tüm eylemleri kaydet.

<gelişmiş ayarlar> – virüs tarama teknolojilerinin kullanımını tanımlayan ayarlar.

/iChecker=<açık|kapalı>

iChecker teknolojisinin kullanımını etkinleştirir / devreden çıkarır.

/iSwift=<açık|kapalı>

iSwift teknolojisinin kulanımını etkinleştirir / devreden çıkarır.

Örnekler:

Bir bellek, başlat menüsü programları, posta kutuları, Belgelerim ve Program Dosyaları dizinleri ve test.exe dosyası taraması başlatın:

avp.com SCAN /MEMORY /STARTUP /MAIL “C:\Documents and Settings\All Users\My Documents” “C:\Program Files” “C:\Downloads\test.exe”

object2scan.txt dosyasında listelenen nesneleri, bu iş için scan_setting.txt yapılandırma dosyasını kullanarak tarayın. scan_settings.txt yapılandırma dosyasını kullan. Tarama tamamlandığında, tüm olaylar için bir rapor oluşturun:

avp.com SCAN /MEMORY /@:objects2scan.txt /C:scan_settings.txt /RA:scan.log

Örnek bir yapılandırma dosyası:

/MEMORY /@:objects2scan.txt /C:scan_settings.txt /RA:scan.log

 

 

Internet Security arr Virüs taramasıSayfanın başına git

Virüs taraması