Yardımı görüntüleme

Aşağıdaki komut satırı söz dizimi hakkındaki yardım görüntülemek için kullanılır:

avp.com [ /? | YARDIM ]

Belirli bir komutun söz dizimi hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki komutlardan birini kullanabilirsiniz:

avp.com <komut> /?

avp.com YARDIM <komut>

Internet Security arr Yardımı görüntülemeSayfanın başına git

Yardımı görüntüleme