Uygulama kurallarını düzenleme

Tek tek ygulamalar için ağ kuralları oluşturabilirsiniz. Bir uygulamanın ağ kuralları bir grubun ağ kurallarından daha yüksek önceliğe sahiptir.

Gerekiyorsa, Uygulama Denetimi bileşenini kullanarak uygulamalar için ağ kuralları oluşturabilirsiniz.

Bir uygulama ağ kuralı oluşturmak için:

  1. Uygulama ayarları penceresini açın.
  2. Pencerenin solundaki Koruma Merkezi bölümünde Güvenlik Duvarı bileşenini seçin.
  3. Pencerenin sağındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.
  4. Açılan pencerede Uygulama kuralları sekmesinde bir uygulama seçin ve Düzenle düğmesini tıklatarak kural yapılandırması penceresini açın.
  5. Açılan pencerede Ağ kuralları sekmesinde Ekle düğmesini tıklatarak uygulama için ağ kuralı oluşturma penceresini açın.
  6. Açılan Ağ kuralı penceresinde gerekli ayarları belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın.
  7. Yukarı taşı ve Aşağı taşı düğmelerini tıklatarak listede yukarı veya aşağıya taşıyarak yeni kurala bir öncelik atayın..

    Kuralı oluşturduğunuzda, sekmenin üstünde bulunan düğmeleri kullanarak ayarlarının değiştirebilir veya silebilirsiniz. Kuralı devre dışı bırakmak için, kuralın adının yanındaki kutunun işaretini kaldırın.

Internet Security arr Uygulama kurallarını düzenlemeSayfanın başına git

Uygulama kurallarını düzenleme