Anti-Spam

Kaspersky Internet Security istenmeyen iletilerin (spam) tespit edilmesini sağlayan ve bunların e-posta istemcinizin kurallarına göre işleme tabi tutan bir Anti-Spam bileşeni içerir. Bu, e-postayla çalışırken size zaman kazandırır.

Çoğunlukla reklam mesajları içeren, istenmeyen toplu e-posta postalamaları.

Anti-Spam aşağıdaki posta istemcilerine bir eklenti olarak yerleştirilmiştir:

Anti-Spam’ın hangi adreslerden gelen iletileri yararlı posta veya spam olarak tanıyacağını belirtmek için engellenen ve izin verilen göndericiler listelerini kullanabilirsiniz. Doğrudan size gönderilmeyen iletileri de spam olarak kabul edebilirsiniz. Ayrıca Anti-Spam bir iletiyi izin verilen ve engellenen ifadelerin ve aynı zamanda müstehcen ifadelerin varlığına karşı da denetleyebilir.

İstenmeyen posta ile faydalı postayı Anti-Spam’ın etkili biçimde tanıyabilmesi için bileşenin eğitilmesi gerekir.

Bileşenin işleyiş algoritması

Anti-Spam, bileşenin zamanla spam ve iyi posta arasındaki farkı daha kesin bir şekilde ayırabilmesini sağlayan ve kendi kendini eğiten bir algoritma kullanır. Algoritmanın verilerinin kaynağı iletinin içeriğidir.

Anti-Spamın çalışması iki aşamaya ayrılır:

 1. Bir iletiye kesin filtreleme kuralları uygulama. Bu kriterler iletinin spam olup olmadığının hızla belirlenmesine olanak verir. Anti-Spam iletiye spam veya spam değil durumunu atar, tarama durdurulur ve ileti işlenmek üzere posta istemcisine aktarılacaktır (aşağıdaki 1’den 5’e kadar olan algoritma adımlarına bakın).
 2. Önceki adımlarda kesin seçim kriterlerini geçmiş olan iletilerin denetimi. Bu tür mesajlar açıkça spam olarak kabul edilemez. Bu nedenle Anti-Spam bu mesajların spam olma olasılığını hesaplamak zorundadır.

Anti-Spam algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. İletiyi gönderenin adresinin izin verilen veya engellenen göndericiler listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
  • Gönderenin adresi izin verilenler listesindeyse, iletiye Spam değil durumu atanır.
  • Gönderenin adresi kara listedeyse, iletiye Spam durumu atanır.
 2. İleti Microsoft Exchange Server kullanılarak gönderildiyse ve bu tür iletilerin taranması devre dışı bırakıldıysa, ileti spam değil kabul edilir.
 3. İletinin izin verilen ifadeler listesinden diziler içerip içermediğinin denetlenmesi için ileti çözümlemesi yapılır. Bu listeden en az bir satır bulunduysa, iletiye spam değil durumu atanacaktır. Varsayılan olarak, bu adım atlanır.
 4. Anti-Spam engellenen ifadeler listesi veya müstehcen sözcükler listesinden diziler içerip içermediğini denetlemek için bir iletiyi çözümler. Bir iletide bu listeden sözcükler bulunursa, ağırlıklı katsayıları toplanır. Katsayıların toplamı 100′ü aşarsa, söz konusu iletiye spam durumu verilecektir. Varsayılan olarak, bu adım atlanır.
 5. İleti metni e-dolandırıcılık veya şüpheli web adresleri veritabanında bulunan bir adres içeriyorsa, iletiye Spam durumu atanır.
 6. E-posta sezgisel kurallar kullanılarak çözümlenir. Çözümleme bir iletide spama özgü belirtileri bulursa, spam olma olasılığı artar.
 7. E-posta GSG teknolojisi kullanılarak çözümlenir. Bunu yaparken, Anti-Spam e-posta iletisine ekli resimleri çözümler. Çözümleme bunlarda spama özgü belirtileri bulursa, iletinin spam olma olasılığı artar.
 8. Uygulama .rtf biçimdeki e-posta eklerini çözümler. Ekli belgeleri spam belirtilerinin varlığına karşı denetleyerek tarar. Çözümleme tamamlandığında Anti-Spam iletinin spam olma olasılığının ne kadar arttığını hesaplar. Bu teknoloji varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.
 9. Uygulama spama özgü ek özelliklerin varlığına karşı iletiyi denetler. Tespit edilen her özellik taranan iletinin aslında spam olma olasılığını arttırır.
 10. Anti-Spam eğitilmişse, ileti iBayes teknolojisi kullanılarak taranacaktır. Kendini eğiten iBayes algoritması, metinde spama özgü ifadelerin geçme sıklığına dayalı olarak iletinin spam olma olasılığını hesaplar.

İleti çözümlemesi iletinin spam derecesi değeriyle ifade edilen spam olma olasılığını belirler. Belirtilen spam derecesi eşik değerlerine dayalı olarak bir iletiye Spam veya Olası spam durumu atanacaktır. Bunun yanı sıra ürün spam veya olası spam iletilerinin Konu alanına varsayılan olarak [!!SPAM] [?? Olası Spam] veya etiketini ekler. Ardından her ileti e-posta istemcileri için tanımlanan kurallarınıza uygun olarak işlenecektir.

Bu bölümde:

Anti-Spam’ı etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Spamdan korunma düzeyini seçme

Anti-Spam Eğitimi

İletilerdeki bağlantıları tarama

Spamı ifadelere ve adreslere gör tespit etme. Liste oluşturma

Spam derecelendirmesinin eşik değerlerini düzenleme

Spam derecelendirmesini etkileyen ek özellikleri kullanma

Spam tanıma algoritmalarını seçme

İletinin konusuna etiket ekleme

Microsoft Exchange Server iletilerini taramadan dışlama

Spamın posta istemcilerin tarafından işlenmesini yapılandırma

Önerilen Anti-Spam ayarlarını geri yükleme

Internet Security arr Anti SpamSayfanın başına git

Anti-Spam