Anti-Spam Eğitimi

Kendini eğiten iBayes algoritması, en güçlü spam tespit etme araçlarından biridir. Uygulama, içerdiği ifadelere bağlı olarak iletiye atanması gereken durum hakkında bir karar vermek için algoritmayı kullanır. Çalışmaya başlamadan önce, yararlı ve spam posta örnek dizileri iBayes algoritmasına gönderilmeli, yani algoritma eğitilmelidir.

Anti-Spam eğitimi için birkaç yaklaşım bulunmaktadır:

  • Eğitim Sihirbazını kullan (paket eğitim). Anti-Spam’in kullanılmasının hemen başında Eğitim Sihirbazı ile eğitim tercih edilir.
  • Giden iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi.
  • Eğitim uygun düğmeler ve menüler kullanılarak posta istemcisindeki iletilerle çalışırken gerçekleştirilir.
  • Anti-Spam raporlarıyla çalışırken eğitim.

Bu bölümde:

Eğitim Sihirbazını kullanma

Giden iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi.

Posta istemcisi arabirimi öğelerini kullanma

İzin verilen göndericiler listesine adres ekleme

Raporlarla eğitim

Internet Security arr Anti Spam EğitimiSayfanın başına git

Anti-Spam Eğitimi