İzin verilen göndericiler listesine adres ekleme

Anti-Spam Eğitim Sihirbazındaki olağan postalar kullanılarak veya doğrudan posta istemcisinden eğitiliyorsa, yararlı posta adresleri izin verilen göndericiler listesine otomatik olarak eklenir. Giden postayla bileşen eğitimi kullanılıyorsa, uygulama giden posta alıcılarının adreslerini de bu listeye ekler.

Eğitim sırasında, izin verilen göndericilerin listeye otomatik olarak eklenmesini engellemek için bu işlevselliği devre dışı bırakabilirsiniz.

İzin verilen göndericiler listesine adres eklenmesini devre dışı bırakmak için.

  1. Uygulama ayarları penceresini açın.
  2. Pencerenin solundaki Koruma Merkezi bölümünde Anti-Spam bileşenini seçin.
  3. Pencerenin sağındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.

    Anti-Spam penceresi görüntülenecektir.

  4. Açılan pencerede Hassas yöntemler sekmesinde Spam değil olarak işaretle bölümünde İzin verilen göndericiden geliyorsa kutusunu işaretleyin ve Seç düğmesini tıklatın.

    İzin verilen göndericiler penceresi açılır.

  5. Anti-Spam’ı posta istemcisinde eğitirken izin verilen gönderici adreslerini ekle kutusunun işaretini kaldırın.

Sihirbazın adımlarının ayrıntılı açıklaması

Sihirbazı Başlatma

İyi posta

İstenmeyen posta

Anti-Spam Eğitimi

Sihirbazı tamamlama

Ayrıca bkz:

Eğitim Sihirbazını kullanma

Giden iletileri kullanarak Anti-Spam eğitimi.

Posta istemcisi arabirimi öğelerini kullanma

Internet Security arr İzin verilen göndericiler listesine adres eklemeSayfanın başına git

İzin verilen göndericiler listesine adres ekleme