Engellenen ve izin verilen ifadeler

Genellikle spamda gördüğünüz ifadeleri engellenen ifadeler listesine ekleyebilir ve her ifadenin ağırlıklı katsayısını tanımlayabilirsiniz. Ağırlıklı katsayı belirli bir ifadenin spam iletisi olabilmesi için ayırt edici özelliklerini belirtmenize olarak verir: Değer ne kadar büyükse, bu ifadeyi içeren postanın spam olma olasılığı o kadar yüksektir. Bir ifadenin ağırlıklı katsayısı 0-10 arasında değişir. Bir iletide bulunan tüm ifadelerin ağırlıklı katsayılarının toplamı 100′ü aşıyorsa, bu posta spam olarak kabul edilir.

Yararlı postalara özgü temel ifadeler izin verilen ifadeler listesine eklenebilir. Anti-Spam bir iletide böyle bir ifade bulduğunda yararlı posta (spam değil) olarak tanımlanacaktır.

İzin verilen ve engellenen ifadeler listelerine hem tüm ifadeleri hem de maskelerini ekleyerek listeye ekleme yapabilirsiniz.

Engellenen veya izin verilen ifadeler listesi oluşturmak için:

 1. Uygulama ayarları penceresini açın.
 2. Pencerenin solundaki Koruma Merkezi bölümünde Anti-Spam bileşenini seçin.
 3. Pencerenin sağındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.

  Anti-Spam penceresi görüntülenecektir.

 4. Aşağıdaki adımları uygulamak için Hassas yöntemler sekmesini kullanın:
  • Engellenen ifadeler listesi oluşturmanız gerekiyorsa, Spam olarak işaretle bölümünde Engellenen ifadeler içeriyorsa kutusunu işaretleyin ve sağdaki Seç düğmesini tıklatın.

   Engellenen ifadeler penceresi açılır.

  • İzin verilen ifadeler listesi oluşturmanız gerekiyorsa, Spam değil olarak işaretle bölümünde İzin verilen ifadeler içeriyorsa kutusunu işaretleyin ve sağdaki Seç düğmesini tıklatın.

   İzin verilen ifadeler penceresi açılır.

 5. Engellenen ifade penceresini (veya İzin verilen ifade penceresini) açmak için Ekle bağlantısını tıklatın.
 6. Tüm ifadeyi veya ifade maskesini girin, engellenen ifadenin ağırlıklı katsayısını belirtin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

Bir maskeyi kullanmayı durdurmak için onu silmeniz gerekmez; yanındaki ilgili kutudaki işaretin kaldırılması bunun için yeterli olacaktır.

Internet Security arr Engellenen ve izin verilen ifadelerSayfanın başına git

Engellenen ve izin verilen ifadeler