Ek filtreleme

Kötü amaçlı yazılımlar çoğunlukla iletilere ekli nesneler olarak postada dağıtılırlar. Bilgisayarınızı, örneğin ekli dosyaların otomatik olarak başlatılmasından korumak için belirtilen türlerdeki dosyaları otomatik olarak yeniden adlandıran veya silen ek filtrelemeyi etkinleştirebilirsiniz.

Eklerin filtrelenmesini etkinleştirmek için:

 1. Uygulama ayarları penceresini açın.
 2. Pencerenin solundaki Koruma Merkezi bölümünde Posta Anti-Virüs bileşenini seçin.
 3. Pencerenin sağındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.
 4. Ekleri filtreme modunu seçmek için, görüntülenen pencerede Ek filtresi sekmesini kullanın. Son iki moddan birini seçtiğinizde, dosya (uzantı) türleri listesi etkinleştirilecektir; burada istediğiniz türleri belirtebilir veya yeni bir tür seçmek için maske ekleyebilirsiniz.

  E-posta iletilerine ekli nesneleri filtrelemeyi etkinleştirdiyseniz, Posta Anti-Virüs aşağıda sıralanan uzantıları olan dosyaları yeniden adlandırır veya siler.

  Bir dosyanın gerçek biçiminin dosya uzantısında belirtilen biçimle aynı olmayabileceğini unutmayın.

  Dosya türleri (uzantıları):

  com – bir programın 64 KB’den büyük olmayan yürütülebilir dosyası

  exe – yürütülebilir dosya veya kendi kendine açılan arşiv

  sys – sistem dosyası

  prg – dBase, Clipper veya Microsoft Visual FoxPro için program metni ya da bir WAVmaker programı

  bin – ikili dosya

  bat – toplu dosya

  cmd – Microsoft Windows NT (DOS için .bat dosyasına benzer), OS/2 için komut dosyası

  dpl – sıkıştırılmış Borland Delphi kitaplığı

  dll – dinamik yükleme kitaplığı

  scr – Microsoft Windows ekran koruyucusu

  cpl – Microsoft Windows denetim masası modülü

  ocx – Microsoft OLE (Nesne Bağlama ve Katıştırma) nesnesi

  tsp – ayrık zaman modunda çalışan program

  drv – aygıt sürücüsü

  vxd – Microsoft Windows sanal aygıt sürücüsü

  pif – program bilgi dosyası

  lnk – Microsoft Windows bağlantı dosyası

  reg – Microsoft Windows sistem kayıt anahtarı dosyası

  ini – başlatma dosyası

  cla– Java sınıfı

  vbs – Visual Basic komut dosyası

  vbe – BIOS video uzantısı

  js, jse – JavaScript kaynak metni

  htm – hipermetin belgesi

  htt – Microsoft Windows hipermetin başlığı

  hta – Microsoft Internet Explorer için hipermetin programı

  asp – Active Server Pages komut dosyası

  chm – derlenmiş HTML dosyası

  pht – tümleşik PHP komut dosyalı HTML

  php – HTML dosyalarına yerleştirilmiş komut dosyası

  wsh – Microsoft Windows Script Host dosyası

  wsf – Microsoft Windows komut dosyası

  the – Microsoft Windows 95 masaüstü duvar kağıdı dosyası

  hlp – Win Help dosyası

  eml – Microsoft Outlook Express e-posta iletisi

  nws – Yeni Microsoft Outlook Express e-posta iletisi

  msg – Microsoft Mail e-posta iletisi

  plg – e-posta iletisi

  mbx – kaydedilen Microsoft Office Outlook e-postaları için uzantı

  doc* – Microsoft Office Word belgesi, örneğin: doc – Microsoft Office Word belgesi, docx – XML destekli Microsoft Office Word 2007 belgesi, docm – makro destekli Microsoft Office Word 2007 belgesi

  dot* – Microsoft Office Word belge şablonu. Örneğin dot – Microsoft Office Word belge şablonu, dotx – Microsoft Office Word 2007 belge şablonu, dotm – makro destekli Microsoft Office Word 2007 belge şablonu

  fpm – veritabanı programı, Microsoft Visual FoxPro için başlangıç dosyası

  rtf – Zengin Metin Biçimli belge

  shs – Shell Scrap Object Handler parçası

  dwg – AutoCAD proje veritabanı

  msi– Microsoft Windows Installer paketi

  otm – Microsoft Office Outlook için VBA projesi

  pdf – Adobe Acrobat belgesi

  swf – Shockwave Flash paket nesnesi

  jpg, jpeg- sıkıştırılmış görüntü grafiği biçimli dosya

  emf– Enhanced Metafile biçimli dosya. Yeni nesil Microsoft Windows OS meta dosyaları. EMF dosyaları 16-bit Microsoft Windows tarafından desteklenmez.

  ico – nesne simge dosyası

  ov? – MS Word yürütülebilir dosyaları

  xl* – Microsoft Office Excel belgeleri ve dosyaları, örneğin: xla – Microsoft Office Excel uzantısı, xlc – diyagram, xlt – belge şablonu, xlsx – Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı, xltm – makro destekli Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı, xlsb – ikili (XML değil) biçiminde Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı, xltx – Microsoft Office Excel 2007 şablonu, xlsm – makro destekli Microsoft Office Excel 2007 şablonu, xlam – makro destekli Microsoft Office Excel 2007 uyumlu ek

  pp* – Microsoft Office PowerPoint belgeleri ve dosyaları, örneğin: pps – Microsoft Office PowerPoint slaytı, ppt – sunu, pptx – Microsoft Office PowerPoint 2007 sunusu, pptm – makro destekli Microsoft Office PowerPoint 2007 sunusu, potx – Microsoft Office PowerPoint 2007 sunu şablonu, potm – makro destekli Microsoft Office PowerPoint 2007 sunu şablonu, ppsx – Microsoft Office PowerPoint 2007 slayt gösterisi, ppsm – makro destekli Microsoft Office PowerPoint 2007 slayt gösterisi, ppam – makro destekli Microsoft Office PowerPoint 2007 uyumlu ek uygulaması

  md* – Microsoft Office Access belgeleri ve dosyaları, örneğin: mda – Microsoft Office Access çalışma grubu, mdb – veritabanı, vb

  sldx – bir Microsoft PowerPoint 2007 slaytı

  sldm – makro destekli Microsoft PowerPoint 2007 slaytı

  thmx – Microsoft Office 2007 teması

  Listeye yeni bir tür maskesi eklemek için Giriş dosyası adı mask
  esi
  penceresini açmak için Ekle bağlantısını tıklatın ve gerekli bilgileri girin.

Internet Security arr Ek filtrelemeSayfanın başına git

Ek filtreleme