Sözlük


Acil güncellemeler

Kaspersky Lab uygulama modüllerinin kritik güncellemeleri.


Ağ bağlantı noktası

Ağ üzerinden bir ana bilgisayara iletilen ve çeşitli programların tek bir bilgisayar üzerinde birbirlerinden bağımsız veri almasını sağlayan IP biçimindeki veri paketlerinin hedef dosyasını belirleyen TCP ve UDP parametresi. Her program belirli bir bağlantı noktasından alınan verileri işler (bu bazen o bağlantı noktasını “dinleyen” program olarak adlandırılır).

Bazı genel ağ iletişim kuralları için, genellikle standart bağlantı noktası numaraları vardır (örneğin, web sunucuları HTTP isteklerini genellikle TCP bağlantı noktası 80 üzerinden alır), ancak bir program genel olarak herhangi bir bağlantı noktası üzerindeki herhangi bir iletişim kuralını kullanabilir. Olası değerler: 1 – 65535.


Alt ağ maskesi

Alt ağ maskesi (ağ maskesi olarak da bilinir) ve ağ adresi ağdaki bilgisayarların adreslerini belirler.


Alternatif NTFS akışları

NTFS veri akışları (alternatif veri akışları) ek öznitelikler veya dosya bilgileri içermek üzere tasarlanmıştır.

Bir NTFS dosya sistemindeki her dosya bir akış setidir. Bu akışlardan biri, dosyayı açtıktan sonra görüntülenebilecek dosya içeriğini içerir; diğer akışlar (alternatif olarak adlandırılırlar) meta bilgileri içermek ve örneğin Macintosh tarafından Hiyerarşik Dosya Sistemi (HFS) olarak adlandırılan daha eski bir dosya sistemi gibi başka sistemlerle uyumluluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Akışlar oluşturulabilir, ayrıca depolanabilir, yeniden adlandırılabilir ve hatta ayrı bir işlem olarak çalıştırılabilirler.

Alternatif akışlar davetsiz misafirler tarafından bilgisayardan gizlice verileri aktarmak veya çalmak için kullanılabilir.


Anahtar dosyalar kara listesi

Kara listeye alınan Kaspersky Lab anahtar dosyaları hakkında bilgileri içeren veritabanı. Kara liste dosya içeriği ürün veritabanlarıyla birlikte güncellenir.


Anahtar dosyası

Kaspersky Lab uygulaması ile çalışmak için gerekli olan kişisel “anahtarınızı” içeren .key uzantılı dosya. Ürün paketinizi Kaspersky Lab distribütörlerinden satın aldıysanız, paketinizde bulunan anahtar dosyası. Ürünü çevrimiçi satın aldıysanız dosya size e-posta ile gönderilir.


Arşiv

Aynı zamanda arşiv olabilecek diğer bir veya birkaç nesne “içeren” dosya.


Başlatma nesneleri

Bilgisayarınızda yüklü işletim sistemi ve yazılımları başlatmak ve doğru şekilde çalıştırmak için gerekli program seti. Bu nesneler işletim sistemi her başlatıldığında yürütülürler. Bu tür nesnelere özel olarak bulaşabilecek, örneğin işletim sistemine erişiminizi engellenmesine yol açabilecek virüsler vardır.


Başlık

Bir dosya veya iletinin başlangıcındaki, dosyanın (veya iletinin) durumu ve işlem hakkında alt düzey verilerden oluşan bilgi. Özellikle, e-posta iletisinin başlığı gönderen ve alıcı hakkında bilgiler ve tarih gibi verileri içerir.


Bildirim şablonu

Tarama sırasında virüs bulaştığı saptanan nesnelerin bildiriminin üretildiği şablon. Bildirim şablonu bildirim modunu, yayılma biçimini ve gönderilecek iletilerin metninin ayarlarının bir bileşimini içerir.


Bilinmeyen virüs

Veritabanlarında hakkında hiçbir bilgi olmayan yeni bir virüs. Bilinmeyen virüsler genellikle nesneler sezgisel çözümleme kullanılarak taranırken tespit edilir ve bu nesneler potansiyel olarak virüslü olarak sınıflandırılır.


Bir nesneyi silme

Uygulama tarafından tespit edildiği yerden (sabit disk, klasör, ağ kaynağı, ön yükleme) fiziksel olarak silinen bir nesneyi işleme yöntemi. Bu işlem yönteminin herhangi bir sebepten dolayı temizlenemeyen tehlikeli nesnelere uygulanmasını öneririz.


Bir oturum açma komut dosyasıyla kurulum

Kaspersky Lab uygulamalarının, uzaktan kurulumu başlatma görevinin belirli bir kullanıcının hesabına (veya birden fazla kullanıcının hesaplarına) atanmasını sağlayan uzaktan kurulum yöntemi. Bir kullanıcının bir etki alanında kaydedilmesi uygulamanın kullanıcının kaydolduğu istemci bilgisayarına kurulması girişimine yol açar. Bu yöntem uygulamaların Microsoft Windows 98 / Me işletim sistemleri ile çalışan bilgisayarlara kurulması için önerilir.


Çengel

Belli türde e-postaların taranmasından sorumlu uygulamanın alt bileşeni. Kurulumunuza özgü durdurucu seti uygulamaya hangi rolün veya roller bileşiminin verildiğine bağlıdır.


Çift bağlantı noktalı geçit bilgisayarı

Verileri bir ağdan diğerine aktaran (her biri farklı ağlara bağlı olan) iki ağ bağdaştırıcıyla donatılmış bilgisayar.


Disk önyükleme sektörü

Önyükleme sektörü bir bilgisayarın sabit diskinde, diskette veya diğer veri depolama aygıtlarında bulunan belirli bir alandır. Diskin dosya sistemi ve işletim sisteminin başlatılmasından sorumlu bir önyükleyici program hakkında bilgiler içerir.

Önyükleme sektörlerine bulaşan virüsler vardır. Bu nedenle bunlar önyükleme virüsleri olarak adlandırılır. Kaspersky Lab uygulaması önyükleme sektörlerinin virüslere karşı taranmasına ve bir virüs bulunmuşsa temizlenmesine olanak verir.


Dışlama

Dışlama bir nesnenin Kaspersky Lab uygulaması tarafından dışlanmasıdır. Belirli biçimlerdeki dosyaları, dosya maskelerini, belirli bir alanı (örneğin bir klasör veya program), uygulama işlemlerini veya nesneleri Virüs Ansiklopedisindeki sınıflandırmaya uygun tehdit türüne göre taramadan dışlayabilirsiniz. Her göreve bir dizi dışlama atanabilir.


Donanım bağlantı noktası

Bir bilgisayarın donanım bileşeninin üzerindeki, bir kablo veya fişin bağlanabileceği soket (LPT bağlantı noktası, seri bağlantı noktası, USB bağlantı noktası).


Dosya maskesi

Dosya adı ve uzantısının joker karakterler ile ifade edilmesi. Dosya maskelerinde kullanılan iki standart joker * ve ? işaretidir; burada * herhangi sayıda karakter ve ? ise herhangi bir karakter anlamına gelir. Bu joker karakterleri kullanarak herhangi bir dosyayı simgeleyebilirsiniz. Dosya adı ile dosya uzantısının birbirinden her zaman nokta ile ayrıldığını unutmayın.


E-dolandırıcılık

Gizli bilgileri, kural olarak finansal verileri çalmak amacıyla e-posta göndermeyi içeren bir İnternette dolandırıcılık türü.


E-dolandırıcılık web adresleri veritabanı

Kaspersky Lab uzmanları tarafından e-dolandırıcılık olarak tanımlanan web adreslerinin listesi. Bu veritabanı düzenli olarak güncellenir ve Kasper
sky Lab uygulamasının bir parçasıdır.


Ek lisans

Kaspersky Lab uygulamasının çalıştırılması için eklenmiş ancak etkinleştirilmemiş lisans. Etkin lisans sona erdiğinde ek lisans yürürlüğe girer.


Engellenen URL’ler listesi

Erişimi Kaspersky Lab uygulaması tarafından engellenen web kaynaklarının maskeleri ve adresleri. Adres listesi uygulama ayarlarının yapılandırılması sırasında kullanıcı tarafından oluşturulur.


Engellenen göndericiler listesi

(aynı zamanda adresler “Kara” listesi)

Gönderdiği iletiler, içeriğine bakılmaksızın, Kaspersky Lab uygulaması tarafından engellenecek e-posta adreslerinin listesi.


Etki alanı adı hizmeti (DNS)

Bir ana makinenin (bir bilgisayar veya başka bir ağ aygıtı) adının IP adresine dönüştürülmesi için dağıtılmış sistem. DNS, TCP/IP ağlarında işlev görür. DNS, özel olarak, bir ana makinenin adını IP adresinden (PTR kaydı) belirleyerek aksi yöndeki istekleri de depolayabilir ve işleyebilir. DNS adlarını kararlaştırma işlemi genellikle kullanıcılar tarafından değil ağ uygulamaları tarafından yerine getirilir.


Etkin lisans

Kaspersky Lab uygulamasını çalıştırmak için kullanılan lisans. Lisans tam işlevselliğin son kullanım tarihini ve uygulamanın lisans kurallarını tanımlar. Uygulamanın birden fazla etkin durumda lisansı olamaz.


Gerçek zamanlı koruma

Uygulamanın kötü amaçlı kodun varlığına karşı gerçek zamanlı olarak taradığı işletim modu.

Uygulama herhangi bir nesneyi (okuma, yazma ve yürütme amacıyla) açma girişimlerinin tamamını engeller ve nesneyi tehditlere karşı tarar. Virüs bulaşmamış nesneler kullanıcıya aktarılır; tehdit içeren veya içerdiğinden şüphelenilen nesneler görev ayarlarına uygun olarak işlenir (bunlar, temizlenir, silinir veya karantinaya alınır).


Geri yükleme

Orijinal bir nesneyi Karantina veya Yedek Deposundan Karantinaya taşınmadan, temizlenmeden veya silinmeden veya kullanıcı tarafından belirtilen başka bir klasöre taşınmadan önce bulunduğu klasöre taşıma.


Giriş/çıkış bağlantı noktası

(Intel gibi) işlemcilerde donanım bileşenleriyle veri alışverişi işlevini görür. Giriş/çıkış bağlantı noktası belirli bir donanım bileşeniyle bağlantılıdır ve uygulamanın veri alışverişi için ona başvurmasına izin verir.


Görev

Kaspersky Lab uygulaması tarafından gerçekleştirilen işlevler görevler olarak uygulanır, örneğin: Gerçek zamanlı koruma, Tam bilgisayar taraması, Veritabanı güncelleme.


Görev ayarları

Her bir görev türüne özgü uygulama ayarları


Güncelleme

Kaspersky Lab güncelleme sunucularından alınan yeni dosyaların (veritabanları veya uygulama modülleri) değiştirilmesi/eklenmesi prosedürü.


Güncelleme paketi

Yazılımı güncellemek için kullanılan dosya paketi. İnternetten karşıdan yüklenerek bilgisayarınıza kurulur.


Güvenilir URL’ler listesi

Kullanıcının içeriğine güvendiği web kaynaklarının maskelerinin ve adreslerinin listesi. Kaspersky Lab uygulaması bazı liste öğeleriyle ilişkili web sayfalarını kötü amaçlı nesnelerin varlığına karşı taramaz.


Güvenilir işlem

Dosya işlemleri Kaspersky Lab uygulaması tarafından gerçek zamanlı koruma modunda izlenmeyen uygulama işlemi. Diğer bir deyişle, güvenilir işlem tarafından çalıştırılan, açılan veya kaydedilen hiçbir nesne taranmayacaktır.


Güvenlik düzeyi

Güvenlik düzeyi önceden ayarlanmış bir bileşen yapılandırması olarak tanımlanır.


iChecker Teknolojisi

iChecker, tarama parametrelerinin (anti-virüs veritabanı ve ayarlar) değişmemiş olması kaydıyla, en son taramadan beri değişmeden kalan nesneleri dışlayarak anti-virüs taramalarının hızını arttıran bir teknolojidir. Her dosyanın bilgileri özel bir veritabanında depolanır. Bu teknoloji hem gerçek zamanlı koruma hem de isteğe bağlı tarama modlarında kullanılır.

Örneğin, Kaspersky Lab uygulaması tarafından taranmış ve virüs bulaşmamış durumu atanmış bir arşiviniz var. Bir sonraki taramada uygulama, arşivde değişiklik yapılmamış veya tarama ayarları değiştirilmemişse bu arşivi atlayacaktır. Arşivin içeriğini yeni bir öğe ekleyerek değiştirdiyseniz, tarama ayarlarını değiştirdiyseniz veya anti-virüs veritabanını güncellediyseniz, arşiv yeniden taranacaktır.

iChecker teknolojisinin sınırlılıkları:

  • En son tarandığından bu yana ister değiştirilmiş olsun ister olmasın bir dosyayı taramak denetlemekten daha hızlı olacağından ötürü bu teknoloji büyük boyutlu dosyalar ile çalışmaz,
  • Teknoloji sınırlı sayıda biçimi (exe, dll, lnk, ttf, inf, sys, com, chm, zip, rar) destekler.


İletişim kuralı

İstemci ile sunucu arasındaki etkileşimi yöneten, açıkça tanımlanmış ve standart hale getirilmiş kurallar dizisi. Herkesçe bilinen iletişim kuralları ve bunlarla ilişkili hizmetler HTTP (WWW), FTP ve NNTP’dir (haberler).


İnternet İletişim Kuralı (IP)

Geliştirildiği 1974 yılından beri İnternet için değiştirilmeden kullanılan temel iletişim kuralı. Bir bilgisayardan diğerine veri iletimindeki temel işlemleri yerine getirir ve TCP ve UDP gibi üst düzey iletişim kuralları için temel olma görevini görmektedir. Bağlantı ve hata işlemlerini yönetir. NAT ve maskeleme gibi teknolojiler az sayıda IP adresi (veya hatta tek bir adres) kullanarak büyük sayıda özel ağı gizlemesini olanaklı kılar; bu da, sürekli büyüyen İnternetin taleplerini görece sınırlı olan IPv4 adres alanıyla yanıtlamasını olanaklı kılar.


İzin verilen URL’ler listesi

Erişimi Kaspersky Lab uygulaması tarafından engellenmeyen web kaynaklarının maskeleri ve adresleri. Adres listesi uygulama ayarlarının yapılandırılması sırasında kullanıcı tarafından oluşturulur.


İzin verilen göndericiler listesi

(aynı zamanda adresler “Beyaz” listesi)

Gönderdiği iletiler Kaspersky Lab uygulaması tarafından taranmayacak e-posta adreslerinin listesi.


İzlenen nesne

Güvenlik duvarı üzerinden HTTP, FTP veya SMTP iletişim kurallarıyla aktarılan ve Kaspersky Lab uygulamasına taranması için gönderilen dosya.


İşaretlenen web adresleri listesi

Kaspersky Lab uygulaması tarafından kötü amaçlı nesnelere karşı taranması zorunlu olan web kaynaklarının maskeleri ve adresleri.


Karantina

Bilgisayar taramaları sırasında veya gerçek zamanlı koruma tarafından saptanan olası tüm virüslü nesnelerin taşındığı belirli bir klasör.


Kaspersky Güvenlik Ağı

Kasp
ersky Güvenlik Ağı (KSN), dosyaların, web kaynaklarının ve yazılımların itibarı hakkında bilgiler içeren Kaspersky Lab’ın Bilgi Tabanına erişim sağlayan çevrimiçi hizmetlerin altyapısıdır. Kaspersky Güvenlik Ağındaki verilerin kullanılması Kaspersky Internet Security uygulamasının yeni tehdit türleriyle karşılaştığında yanıtlama süresini ve bazı koruma bileşenlerinin performansını iyileştirir ve hatalı olumlu sonuç riskini azaltır.


Kaspersky Lab güncelleme sunucuları

Uygulamanın veritabanlarını ve modül güncelleştirmelerini bilgisayarınıza karşıdan yüklediği Kaspersky Lab HTTP ve FTP sunucularının listesi.


Komut dosyası

Kural olarak özel bir küçük görevi yürütmesi için geliştirilen küçük bir bilgisayar programı veya bir programın bağımsız bir parçası (işlevi). Çoğunlukla hiper metnin içine katıştırılmış programlarla kullanılır. Komut dosyaları, örneğin belli bir web sitesini açtığınızda çalışmaya başlar.

Gerçek zamanlı koruma etkinleştirilmişse, uygulama çalışmaya başlayan komut dosyalarını izler, onları engeller ve virüslere karşı tarar. Taramanın sonuçlarına bağlı olarak komut dosyasının yürütülmesini engelleyebilir veya izin verebilirsiniz.


Koruma durumu

Bilgisayarın güvenlik derecesini özetleyen mevcut koruma durumu.


Lisans geçerlilik süresi

Kaspersky Lab uygulamasının tüm özelliklerini kullanabildiğiniz süre. Lisans geçerlilik süresi genellikle kurulum tarihinden itibaren bir yıldır. Lisans sona erdikten sonra uygulamanın işlevselliği azalacaktır. Uygulama veritabanlarını güncelleyemeyeceksiniz.


Mesajları silme

Bir e-posta iletisinin fiziksel olarak kaldırıldığı işlenme yöntemi. Bu yöntemin şüphe götürmeyecek biçimde spam veya kötü amaçlı yazılım içeren iletilere uygulanması önerilir. Bir ileti silinmeden önce, bir kopyası (bu seçenek devre dışı bırakılmamışsa) yedeğe kaydedilir.


Mevcut güncellemeler

Kaspersky Lab uygulama modüllerinin belirli bir zaman diliminde biriken kritik güncellemeleri ve uygulama mimarisindeki değişiklikleri içeren güncelleme seti.


Müstehcen mesaj

Saldırgan bir dil içeren e-posta mesajı.


Nesneleri karantinaya taşıma

Potansiyel olarak virüslü nesnenin dosyaya erişmesini engelleyerek orijinal yerinden alınıp, nesnenin, virüs bulaşma tehdidini ortadan kaldıracak şekilde, şifrelenmiş olarak saklanacağı Karantina klasörüne taşınma işlemidir.


Nesneleri yeniden başlatma sırasında temizleme

Virüsün bulaşması sırasında diğer uygulamalar tarafından kullanılmakta olan virüs bulaşmış nesneleri işleme yöntemi. Virüs bulaşmış nesnenin bir kopyasının oluşturulmasını, oluşturulan kopyanın temizlenmesini ve virüs bulaşmış olan orijinal nesnenin sistemin bir sonraki yeniden başlatması sırasında temizlenmiş olanla değiştirilmesini içerir.


Nesneyi engelleme

Bir nesneye harici uygulamaların erişiminin reddedilmesi. Engellenmiş bir nesne okunamaz, yürütülemez, değiştirilemez veya silinemez.


Nesneyi temizleme

Verinin tamamen ya da kısmen kurtarılmasıyla veya nesnelerin temizlenemeyeceği kararıyla sonuçlanan virüslü nesneleri işleme yöntemi. Nesneler veritabanı kayıtları kullanılarak temizlenir. Temizleme sırasında verilerin bir kısmı kaybedilebilir.


Olayın önem düzeyi

Kaspersky Lab uygulamasının çalışması sırasında kaydı tutulan olayın tarifi. Dört önem düzeyi mevcuttur:

  • Kritik olay.
  • İşlevsel hata.
  • Uyarı.
  • Bilgilendirme mesajı.

Aynı türden olaylar, olayın oluştuğu sıradaki duruma bağlı olarak farklı önem düzeylerine sahip olabilir.


OLE nesnesi

Ekli bir nesne veya diğer bir dosyanın içine gömülü bir nesne. Kaspersky Lab uygulaması OLE nesnelerinin virüslere karşı taranmasına olanak verir. Örneğin, bir Microsoft Office Word belgesine bir Microsoft Office Excel tablosu yerleştirirseniz, tablo bir OLE nesnesi olarak taranır.


Önerilen düzey

Kaspersky Lab uzmanları tarafından bilgisayarınızın optimum düzeyde korunmasının sağlanması için önerilen uygulama ayarlarına dayalı güvenlik düzeyi. Bu düzey, varsayılan olarak ayarlanmıştır.


Önyükleme virüsü

Bir bilgisayarın sabit diskinin önyükleme sektörlerine bulaşan virüs. Virüs sistemi, başlatma sırasında kendisini belleğe yüklemeye ve denetimi önyükleyici kodu yerine virüs koduna vermeye zorlar.


Posta veritabanları

Özel biçimde olan ve bilgisayarınıza kaydedilmiş e-postaları içeren veritabanları. Gelen/giden e-postaların her biri alındıktan/gönderildikten sonra posta veritabanına yerleştirilir. Bu veritabanları tam bilgisayar taraması sırasında taranır.

Gerçek zamanlı koruma etkinleştirilmişse, gelen ve giden e-postalar gönderildikleri ve alındıkları sırada, virüslere karşı gerçek zamanlı olarak çözümlenir.


Potansiyel olarak virüslü nesne

Bilinen bir virüsün değiştirilmiş kodunu veya bir virüs koduna benzeyen ancak henüz Kaspersky Lab tarafından bilinmeyen bir kodu içeren nesne. Potansiyel olarak virüslü dosyalar sezgisel çözümleyici kullanılarak saptanır.


Proxy sunucu

Kullanıcıların diğer ağ hizmetleri için dolaylı isteklerini uygulamasını sağlayan bilgisayar ağı hizmeti. Önce, kullanıcı bir proxy sunucuya bağlanır ve başka bir sunucudaki bir kaynağı (örneğin, bir dosya) ister. Ardından proxy sunucu belirtilen sunucuya bağlanarak kaynağı ondan alır veya (eğer proxy’nin kendi önbelleği varsa) kendi önbelleğinden kaynağı geri gönderir. Bazı durumlarda, bir kullanıcının isteği veya sunucunun yanıtı belli nedenlerle proxy sunucusu tarafından değiştirilebilir.


Sezgisel çözümleyici

Kaspersky Lab uygulamalarının veritabanları kullanılarak saptanamayan tehditler için tasarlanmış tehdit tespit etme teknolojisi. Bilinmeyen bir virüs veya bilinen virüslerin yeni değiştirilmiş biçimlerinin bulaşmış olmasından şüphelenilen nesnelerin tespit edilmesine olanak verir.

Sezgisel çözümleyici tehditlerin %92′sine kadar tespit eder. Bu işleyiş çok etkilidir ve çok ender olarak hatalı olumlu sonuca yol açar.

Sezgisel çözümleyici tarafından tespit edilen dosyalar şüpheli sayılırlar.


Sıkıştırılmış dosya

İşletim sistemi için yürütme için açma programı ve talimatları içeren arşiv dosyası.


SOCKS

İç ve dış ağlardaki bilgisayarlar arasında noktadan noktaya bağlantı oluşturmayı sağlayan proxy sunucu iletişim kuralı.


Spam

Çoğunlukla reklam mesajları içeren, istenmeyen toplu e-posta postalamaları.


Ş
üpheli ileti

Kesin olarak spam olarak kabul edilemeyen ancak tarandığında şüpheli görünen ileti (örneğin belirli postalama türleri ve reklam iletileri).


Şüpheli nesne

Bilinen bir virüsün değiştirilmiş kodunu veya bir virüs koduna benzeyen ancak henüz Kaspersky Lab tarafından bilinmeyen bir kodu içeren nesne. Şüpheli nesneler sezgisel çözümleyici kullanılarak tespit edilir.


Şüpheli web adresleri tabanı

İçeriği potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek web adreslerinin listesi. Bu liste Kaspersky Lab uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. Liste düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky Lab uygulama paketine eklenir.


Tehdit derecelendirmesi

Bir uygulamanın işletim sistemi için ne kadar tehlikeli olduğunun derecesi. Derecelendirme iki tür kritere dayalı olarak sezgisel çözümlemeyi kullanır:

  • Statik (uygulamanın yürütülebilir dosyası hakkındaki bilgiler gibi: boyutu, oluşturulma tarihi, vb.)
  • Dinamik, bu kriterler uygulamanın işleyişi sanal ortamda benzetimi sırasında kullanılır (uygulamanın sistem işlevlerine çağrılarının çözümlenmesi).

Tehdit derecelendirmesi kötü amaçlı yazılıma özgü bir davranışın tespit edilmesine olanak verir. Tehdit derecelendirmesi ne kadar düşükse, uygulamanın sistemde gerçekleştirdiği eylemlere o kadar çok izin verilecektir.


Tehlikeli nesne

Virüs içeren nesneler. Bilgisayarınıza virüs bulaşmasına yol açabileceği için, bu nesnelere erişmemeniz önerilir. Virüslü bir nesne saptandığında, Kaspersky Laboratuarının anti-virüs uygulamalarından birini kullanarak nesneyi temizlemenizi, temizlemenin mümkün olmadığı durumlardaysa silmenizi öneririz.


Trafik taraması

Tüm iletişim kuralları (örneğin HTTP, FTP vb.) aracılığıyla iletilen nesnelerin veritabanlarının en son sürüm bilgilerini kullanan gerçek zamanlı tarama.


Uygulama ayarları

Uygulama performansı ayarları, rapor ayarları, yedek depo ayarları gibi tüm görev türleri için ortak olan ve uygulamanın bir bütün olarak çalışmasını düzenleyen uygulama ayarları.


Uygulama modülleri

Kaspersky Lab kurulum paketinde bulunan ve onun ana görevlerini yerine getirmesinden sorumlu dosyalar. Her bir yürütülebilir modül uygulama tarafından gerçekleştirilen bir görev türüne (gerçek zamanlı koruma, istek üzerine tarama, güncellemeler) karşılık gelir. Ana pencereden bilgisayarınızın tam taramasını çalıştırdığınızda bu görevin modülün yürütülmesini başlatırsınız.


Uygulamayı etkinleştirme

Uygulamayı tam işlevli moda geçirme. Uygulamayı etkinleştirmek için kullanıcının bir lisans sahip olması gereklidir.


Uyumsuz uygulama

Bir üçüncü taraf geliştiricinin anti-virüs uygulaması veya yönetimi Kaspersky Internet Security aracılığıyla desteklemeyen bir Kaspersky Lab uygulaması.


Veritabanları

Kaspersky Lab uzmanlarınca oluşturulan ve mevcut bilgisayar güvenliğine yönelik halen mevcut tüm tehditlerin ayrıntılı açıklamasının yanı sıra bunların saptanma ve temizlenme yöntemlerini de içeren veritabanları. Veritabanları yeni bir tehdit ortaya çıktıkça Kaspersky Lab’da düzenli olarak güncellenir.


Veritabanını güncelleme

Kaspersky Lab uygulamasının korumayı güncel tutmasını sağlamak üzere gerçekleştirdiği işlevlerden biri. Bu işlevle veritabanları Kaspersky Lab güncelleme sunucularından bilgisayara karşıdan yüklenir ve uygulamaya otomatik olarak bağlanır.


Virüs bulaşabilecek nesne

Yapısı veya biçimi nedeniyle davetsiz misafirler tarafından kötü amaçlı bir nesneyi depolamak ve dağıtmak amacıyla “kap” olarak kullanılabilecek bir nesne. Bunlar, kural olarak, yürütülebilir dosyalardır; örneğin .com, .exe, .dll, vb uzantılı dosyalardır. Böyle dosyalarda kötü amaçlı bir kodu etkinleştirme riski çok yüksektir.


Virüs etkinlik eşiği

Belirli türde bir olayın belli bir zaman dilimi içinde izin verilebilir maksimum düzeyi. Bu düzey aşıldığında aşırı virüs etkinliği ve virüs salgını tehdidi olarak görülür. Bu özellik, virüs salgınları sırasında önem kazanır ve yöneticinin ortaya çıkan virüs salgını tehditlerine zamanında tepki verebilmesini sağlar.


Virüs salgını

Bir bilgisayara virüs bulaştırmak için yapılan bir dizi kasıtlı girişim.


Virüs salgını sayacı

Virüs salgını tehdidi bildiriminin üretildiği şablon. Virüs salgını şablonu virüs etkinlik eşiğini, yayılma biçimini ve gönderilecek iletilerin metnini belirleyen ayarların bir bileşimini içerir.


Virüslü nesne

Kötü amaçlı bir kod içeren nesne. Nesne kodunun bir bölümünün bilinen bir tehdit kodunun bir bölümüyle tamamen aynı olduğu durumda saptanır. Kaspersky Lab bilgisayarınıza virüs bulaştırabileceği için böyle nesnelerin kullanılmamasını önermektedir.


Yanlış alarm

Kaspersky Lab uygulamasının virüs bulaşmamış bir nesneyi bir virüse benzer kodu nedeniyle virüs bulaşmış kabul ettiği durum.


Yönetim Sunucusu sertifikası

Yönetim sunucusu Yönetim konsoluna bağlandığında ve kullanıcıların bilgisayarlarıyla veri alışverişi yaparken Yönetim Sunucusunun doğrulanmasına olanak veren sertifika. Yönetim sunucusu sertifikası Yönetim sunucusunun kurulumunda oluşturulur ve uygulama kurulum klasörünün Cert alt klasöründe depolanır.

Internet Security arr SözlükSayfanın başına git

Sözlük