Bilgisayarınıza virüs bulaştığından kuşkulanıyorsanız yapacaklarınız

Bilgisayarınıza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız, sistemdeki kötü amaçlı etkinliğin sonuçlarını etkisizleştirmek için Sistem Geri Yükleme Sihirbazı aracını kullanın. Kaspersky Lab, Sihirbazı virüs bulaşmasından kaynaklanan tüm tehdit ve zararların onarıldığından emin olmak için bilgisayar temizlendikten sonra çalıştırmanızı önerir.

Sihirbaz sistemde aşağıdaki gibi değişiklikler olup olmadığını denetler: Ağa erişim engellenmiş, bilinen dosya uzantısı biçimleri değiştirilmiş, araç çubuğu engellenmiş, vb. Söz konusu zararın çeşitli nedenleri olabilir. Bu kötü amaçlı programların etkinliğini, hatalı sistem yapılandırmasını, sistem arızalarını ve hatta sistem optimizasyon uygulamalarının yanlış çalışmasını içerebilir.

Sihirbaz gözden geçirmeyi tamamladıktan sonra, hemen ilgilenilmesi gereken sistem hasarı olup olmadığını değerlendirmek için, toplanan bilgileri çözümler. Gözden geçirmeye dayalı olarak, sorunları ortadan kaldırmak için gereken bir eylemler listesi oluşturulur. Sihirbaz bu eylemleri tespit edilen sorunların önem derecesine bağlı olarak kategorilere göre gruplandırır.

Sihirbaz İleri ve Geri düğmeleri kullanılarak gezilen bir dizi ekrandan (adım) oluşur. Çalışmasını tamamladığında Sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini kullanın. Herhangi bir aşamada Sihirbazı iptal etmek için İptal düğmesini kullanın.

Sistem Geri Yükleme Sihirbazını başlatmak için:

  1. Ana uygulama penceresini açın ve pencerenin solundaki Araçlar bölümünü seçin.
  2. Pencerenin sağındaki Sistem Geri Yükleme düğmesini tıklatın.

Sihirbazın ayrıntılı adımları.

Sistem geri yükleme başlatılıyor

Sihirbazın Kötü amaçlı etkinliğin neden olduğu sorunları ara seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve İleri düğmesini tıklatın.

Sorun ara

Sihirbaz onarılması gereken sorunları ve zararları arayacaktır. Arama tamamlandığında Sihirbaz bir sonraki adıma otomatik olarak geçecektir.

Sorun giderme eylemlerini seçme

Önceki adımda bulunan tüm zararlar, yönelttikleri tehlike türüne dayalı olarak gruplanır. Kaspersky Lab her zarar grubu için, zararları onarmak üzere bir dizi eylem önerir. Üç eylem grubu vardır:

  • Şiddetle önerilen eylemler seçeneği ciddi bir güvenlik tehdidi yaratan sorunları ortadan kaldırır. Bu gruptaki bütün eylemleri uygulamanız önerilir.
  • Önerilen eylemler seçeneği potansiyel bir tehdit yaratan sorunları ortadan kaldırır. Bu gruptaki bütün eylemleri de uygulamanız önerilir.
  • Ek eylemler seçeneği güncel bir tehdit yaratmayan ancak bilgisayarın güvenliğini ileride tehlikeye düşürebilecek sistem zararlarını onarır.

Bir gruptaki eylemleri görüntülemek için grubun adının solundaki + simgesini tıklatın.

Sihirbazın belirli bir eylemi uygulamasını sağlamak için ilgili eylemin açıklamasının solundaki kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, Sihirbaz önerilen ve kesinlikle önerilen tüm eylemleri gerçekleştirir. Belirli bir eylemi gerçekleştirmek istemiyorsanız, eylemin yanındaki kutunun işaretini kaldırın.

Varsayılan olarak seçilmiş kutuların işaretinin kaldırılması kesinlikle önerilmez çünkü bu bilgisayarınızı tehditlere karşı savunmasız durumda bırakacaktır.

Sihirbazın uygulayacağı eylemler setini tanımladığınızda İleri düğmesini tıklatın.

Sorunları ortadan kaldırma

Sihirbaz önceki adımda seçilen eylemleri uygulayacaktır. Sorunların giderilmesi birkaç dakika sürebilir. Sorun giderme tamamlandığında Sihirbaz otomatik olarak bir sonraki adıma geçecektir.

Sihirbazı tamamlama

Sihirbazı kapatmak için Bitir düğmesini tıklatın.

 

Ayrıca bkz:

Sihirbazlar tarafından yapılan değişiklikleri geri alma

Internet Security arr Bilgisayarınıza virüs bulaştığından kuşkulanıyorsanız yapacaklarınızSayfanın başına git

Bilgisayarınıza virüs bulaştığından kuşkulanıyorsanız yapacaklarınız